درصورتی که مشکل در انتخاب سایز دارید میتوانید از طریق راهنمای سایز اقدام کنید.
برای پیدا کردن سایز با توجه با راهنمای سایز لباسی را که سایزتان هست را روی زمین و با توجه با شماره های درج شده در راهنما اندازه بزنید و اندازه ها را با تیم فروش ما در میان بگذارید. 
تماس با ما